Elsäkerhet

I juni 2023 genomförde inspektör Tomas Lostin från Elsäkerhetsverket tillsyn av anläggningen i Flundreviken. Arbetet med att åtgärda brister gjordes under sommaren och hösten, bl a togs landkabeln och elstolpen på mittbryggan bort. Elstolparna på landbryggan försågs med hänglås och koden får man av Olle eller Bengt. Alla markkablar vid bodarna fick nytt skydd. Därefter avslutade Elsäkerhetsverket genom slutrapporten i vilken åtgärderna formellt godkändes.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *