Föreningens ordförande Leif Thomsson

Styrelsen vill på detta sätt meddela att föreningens ordförande Leif Thomsson avled den 9 februari efter en lång tids sjukdom. Vi delar saknaden och sorgen med hans familj och anhöriga. Minnet av honom och hans insatser i föreningen kommer att uppmärksammas och hedras på olika sätt framöver.

Dags att motionera

Nu är det dags att skriva motioner till kommande årsmöte, som är planerat till den 22 april. Enligt stadgarna ska dessa vara inlämnade senast 30 dagar före. För att styrelsen ska hinna behandla dem påminner vi om att de behöver vara styrelsen tillhanda senast den 21 mars. Det går bra att mejla eller skicka vanlig post. Välkommen att påverka föreningens verksamhet!

Glada nyheter i årets sista skälvande minut

Nu har Lantmäteriet beviljat båtklubben lagfart för fastigheten Gustavsvik 1:21, med inskrivningsdag 9 december. Beskedet fick vi nyss via kassör Stefan som ska skynda sig att betala inskrivningsavgiften vilken alltså kommer att belasta årets resultat, såsom vi trodde vid höstmötet.

Det har varit en lång process och särskilt tack riktas till Rolf, Leif och Bo som med stort engagemang och tålamod sett till att ro saken i hamn!

Flygfoto över Flundreviken

Foto över Flundreviken taget med drönare kan köpas via Sivert Sundell. Kontakta honom direkt om du är intresserad, på
telefon 070 – 555 2348 eller epost sivert@gotlandexclusive.se.

Personuppgifter och GDPR

Vi använder både hemsidan och de fysiska anslagstavlorna för att nå så många som möjligt och gör även medlemsutskick via epost. Bra om du kontrollerar att vi har rätt adress till dig. Ändra epostadress? kontakta Stefan (kassören).

Klubben följer EU:s regler om lagring av personuppgifter (GDPR). Det innebär att uppgifterna som samlas in ska vara relevanta för verksamheten, hanteras varsamt så de inte kommer i orätta händer, löpande uppdateras så de är korrekta och raderas så snart de inte längre behövs.

Senaste årsmötesprotokoll

Protokollet från 23 april finns nu i pärmen med blå rygg som står strax innanför dörren i klubbstugan.

Pärmen uppdateras löpande med de senaste protokollen, från styrelsemöten och andra möten.