Städkampanj på Gotland

Lämna dina uttjänta metspön, drag, håvar och smånät på återvinningscentralerna i Visby, Hemse och Slite i sommar. Fiskeredskap som inte används längre och lämnas utomhus riskerar att bidra till flödet av plast och mikroplast till naturen och inte minst till våra hav. Det här är en helt onödig källa till skräp som måste stoppas – enkelt om vi gör det tillsammans!

Fiskereturen är ett initiativ av Båtskroten, Sotenäs kommun, Håll Sverige Rent och Fiskareföreningen Norden med stöd från Havs- och vattenmyndigheten. Läs mer om Fiskereturen på www.fiskereturen.se

Elsäkerhet

Den 14 juni genomförde inspektör Tomas Lostin från Elsäkerhetsverket tillsyn av anläggningen i Flundreviken. Arbetet med att åtgärda brister är igång och bl a är landkabeln och elstolpen på mittbryggan bortagna. Elstolparna på landbryggan har försetts med hänglås och koden får man av Olle eller Bengt. Alla markkablar vid bodarna har fått skydd. Arbetet fortskrider och allt ska vara klart senast i september.

Föreningens tidigare ordförande Leif Thomsson

Styrelsen vill på detta sätt meddela att föreningens tidigare ordförande Leif Thomsson avled den 9 februari 2023 efter en lång tids sjukdom. Vi delar saknaden och sorgen med hans familj och anhöriga. Minnet av honom och hans insatser i föreningen kommer att uppmärksammas och hedras på olika sätt framöver.

Personuppgifter och GDPR

Vi använder både hemsidan och de fysiska anslagstavlorna för att nå så många som möjligt och gör även medlemsutskick via epost. Bra om du kontrollerar att vi har rätt adress till dig. Ändra epostadress? kontakta Stefan (kassören).

Klubben följer EU:s regler om lagring av personuppgifter (GDPR). Det innebär att uppgifterna som samlas in ska vara relevanta för verksamheten, hanteras varsamt så de inte kommer i orätta händer, löpande uppdateras så de är korrekta och raderas så snart de inte längre behövs. Senaste uppdateringen gjordes i sept 2023 och nu finns ca 214 aktiva epostadresser.

Senaste årsmötesprotokoll

Protokollet från 22 april 2023 finns i pärmen med blå rygg som står strax innanför dörren i klubbstugan.

Pärmen uppdateras löpande med de senaste protokollen, från styrelsemöten och andra möten.