Frivilliga krafter sökes!

Under arbetsdagen i maj gjordes flera viktiga insatser i det löpande underhållet av mark, bryggor och byggnader. Det återstår att fullfölja några av dem och att fixa andra. Om du är i hamnen och kan avsätta en halv eller hel dag, vid ett eller flera tillfällen nu under sommaren — hör av dig till hamnfogden och biträdande hamnfogden för planering av din medverkan.

Elsäkerhet

I juni 2023 genomförde inspektör Tomas Lostin från Elsäkerhetsverket tillsyn av anläggningen i Flundreviken. Arbetet med att åtgärda brister gjordes under sommaren och hösten, bl a togs landkabeln och elstolpen på mittbryggan bort. Elstolparna på landbryggan försågs med hänglås och koden får man av Olle eller Bengt. Alla markkablar vid bodarna fick nytt skydd. Därefter avslutade Elsäkerhetsverket genom slutrapporten i vilken åtgärderna formellt godkändes.

Personuppgifter och GDPR

Vi använder hemsidan och de fysiska anslagstavlorna för att nå så många som möjligt. Många medlemsutskick görs via epost. Kontrollera därför att vi har rätt adress till dig. Ändra eller anmäla ny epostadress? kontakta Stefan (kassören).

Klubben följer EU:s regler om lagring av personuppgifter (GDPR). Det innebär att uppgifterna som samlas in ska vara relevanta för verksamheten, hanteras varsamt så de inte kommer i orätta händer, löpande uppdateras så de är korrekta och raderas så snart de inte längre behövs. Senaste uppdateringen gjordes i april 2024.

Senaste protokoll

Protokollet från årsmötet den 20 april 2024 finns nu i pärmen med blå rygg som står strax innanför dörren i klubbstugan.

Pärmen uppdateras löpande med de senaste protokollen, från styrelsemöten och andra möten.