Har du fått många mejl?

… ifrån Flundreviken. Det kan bero på att vi byter till ett säkrare sätt att nå dig. Det äldre var sämre på gruppmejl och innehöll adresser som studsade tillbaka vissa meddelanden. Du har kanske märkt att vi skickat om vissa meddelanden men vi räknar med att det ska fungera bättre framöver. Rätt mejl och mejl i rättan tid!

Flygfoto över Flundreviken

Foto över Flundreviken taget med drönare kan köpas via Sivert Sundell. Kontakta honom direkt om du är intresserad, på
telefon 070 – 555 2348 eller epost sivert@gotlandexclusive.se.

Personuppgifter och GDPR

Vi använder både hemsidan och de fysiska anslagstavlorna för att nå så många som möjligt och gör även medlemsutskick via epost. Bra om du kontrollerar att vi har rätt adress till dig. Ändra epostadress? kontakta Stefan (kassören).

Klubben följer EU:s regler om lagring av personuppgifter (GDPR). Det innebär att uppgifterna som samlas in ska vara relevanta för verksamheten, hanteras varsamt så de inte kommer i orätta händer, löpande uppdateras så de är korrekta och raderas så snart de inte längre behövs.

Senaste årsmötesprotokoll

Protokollet från 23 april finns nu i pärmen med blå rygg som står strax innanför dörren i klubbstugan.

Pärmen uppdateras löpande med de senaste protokollen, från styrelsemöten och andra möten.