Galleri

Bilder från hamnen och den vackra kuststräckan liksom fotografier från särskilda händelser, i alla väder och skiftande årstider. I enlighet med GDPR publiceras inte foton med igenkännbara personer om inte personerna ifråga lämnat sitt samtycke.