Ordningsregler

Ordningsregler för verksamheten inom Flundrevikens båtklubb

För allas trevnad och för att du som är medlem eller hyr tillfälligt ska kunna använda våra gemensamma faciliteter, är det viktigt att var och en gör fint efter sig.  Köket har nyligen fått ny spis, mikrougn och kylskåp. Vi ber dig därför vara aktsam om det vi äger tillsammans och följa ordningsreglerna.

Köket kan användas av medlemmar för att koka kaffe, värma mat i mikron, diska osv, men  inte större ”matlagning”.

Klubbhuset bokas emellanåt för olika sammankomster eller högtider och då är det inte tillgängligt för medlemmar. Kalendern i hallen visar vilka dagar och tider som är reserverade. Hyresintäckterna utgör ett viktigt tillskott och bidrar till förenings verksamheten.

Undantaget är toaletterna som alltid är tillgängliga för medlemmar. Två toaletter nås via hallen varav en med dusch, en handikappanpassad toalett med dusch har ingång utifrån.

I övrigt gäller de särskilda regler för klubbhuset som finns uppsatta i lokalen.

Checklista när du använt köket eller samlingslokalen

 • dammsug eller torka golven
 • torka av alla övriga ytor
 • rengör mikrovågsugnen
 • diska och ställ tillbaka glas och porslin där du tog dem
 • rensa diskmaskinens filter och diskmedelsfack
 • töm kyl och frys efter dig
 • ta hem alla sopor – det finns ingen regelmässig soptömning i föreningen
 • kontrollera en extra gång att du fått med dig allt. Om du ändå glömt kvar något kontaktar du i första hand stugvärden eller hamnfogdarna. Efterlämnade saker kan komma att kastas
 • om du märker att något inte fungerar, saknas eller är trasigt kontaktar du hamnfogdarna eller styrelsen
 • till sist släcker du, stänger fönster och låser dörrar. Välkommen åter!

Checklista när du använt toalett och dusch

 • golv och duschdörrar skrapas eller rengörs
 • duschens golvsil rensas från hår
 • handfat och toalett rengörs eller torkas av så att inga spår efter dig syns
 • om du märker att något inte fungerar, saknas eller är trasigt kontaktar du hamnfogdarna eller styrelsen
 • till sist släcker du och stänger ytterdörren så den går i lås. Välkommen åter!

Lås och tillträde

Kassören tillhandahåller den kodade nyckelbrickan som behövs för att få tillgång till klubbhus och toaletter. Den s.k. taggen lånar du av föreningen mot en depositionsavgift (150:-).

Taggen är personlig och får inte lånas ut eller överlåtas. När medlemskapet upphör lämnar du den tillbaka till kassören.

Strandbodar och förråd

Förutsättningen för att arrendera mark för strandbod och förråd och hyra av redskapsbod är att man är medlem och har båtbryggplats i Flundrevikens hamn.

Strandbodarna är till för förvaring av redskap och tillfälliga övernattningar.  Förråden är endast till för att förvara redskap och utrustning.

Det är ej tillåtet att hyra ut eller låna ut sin bod eller förråd för kortare eller längre boende (familj undantagen). Verksamheten i och omkring bodarna skall ske med hänsyn till grannar och övriga medlemmar. Det betyder att det skall vara snyggt runt bodar och terrasser.  Miljön ska vara i linje med bygglovsbestämmelserna. Är du osäker på vad som gäller går det bra att höra med hamnfogdarna eller styrelsen. Det är alltid bod- och förrådsägarna som är ansvarar för att eventuella gäster känner till de regler som gäller för området.

Försäkringar

Båtar och strandbodar skall vara ansvarsförsäkrade.

Om oturen skulle vara framme kan det bli betydande kostnader även för övriga medlemmar om försäkring saknas.

Allmänt för området

Parkering sker utanför bommen. Tillfällig parkering får ske inom området en kortare tid vid speciella behov. Bommen skall som regel vara stängd.

Grillning inom området skall ske med hänsyn till närmaste granne och båtägare.

Medlemmarna bör efter bästa förmåga deltaga i de städdagar som ordnas vår och höst.

Inga djur tillåts i klubbstugan p.g.a. allergirisk.

Sopor i övrigt  är bod- respektive båtägares eget ansvar.

 


Råd och regler är ett hjälpmedel för trivsel och gemenskap. Det är dock viljan och hänsynstagande som är A och O i detta.

Görs något tillfälligt eller under kortare tid kan alla acceptera det. Skall du göra något mer regelbundet eller under längre tid, eller annat så kom överens med dina grannar eller tala med styrelsen eller hamnfogden.

Styrelsen för Flundrevikens Båtklubb
Reviderad juni 2022