Ordningsregler

Ordningsregler för verksamheten inom Flundrevikens båtklubb

För allas trevnad finns en del ordningsregler för vår hamn.

Allmänna bestämmelser

  1. Klubbhuset med kök.

Klubbhuset kan bokas för olika sammankomster och är då inte tillgängligt för medlemmar

Toaletterna är dock alltid tillgängliga för medlemmarna

Köket kan användas av medlemmar för att koka kaffe, värma i mikron diska mm, dock ej ”matlagning”.

Särskilda regler för klubbhuset finns uppsatta i lokalen.

  1. Toaletter

Det finns två toaletter i klubbhuset varav en med dusch, dessutom finns en handikappanpassad toalett med dusch med ingång utifrån.

Dusch, handfat, toastol m.m. görs rent och torkas upp/av efter besök d.v.s. man gör rent efter sig.

  1. Lås

För att få tillgång till klubbhus och toaletterna måste man ha en kodad s.k. Tagg som fås av kassören mot en depositionsavgift (150:-).

Taggen får inte lånas ut eller överlåtas. Taggen skall lämnas tillbaka till kassören om medlemskapet upphör.

  1. Strandbodar/Förråd.

Förutsättningen för att arrendera mark för strandbod/förråd och hyra av redskapsbod är att man är medlem och har båt/bryggplats i Flundrevikens hamn.

Strandbodarna är till för att förvara redskap och tillfälliga övernattningar.  Förråden är endast till för att förvara redskap.

Det är ej tillåtet att hyra ut eller låna ut sin bod/förråd för kortare eller längre boende (familj undantagen). Verksamheten i och omkring bodarna skall ske med hänsyn till sina grannar och övriga medlemmar. D.v.s. det skall vara snyggt runt boden, terrasser m.m. Det är alltid bod/förrådsägarna som är ansvarig för att ev. gäster känner till de regler som gäller för området.

  1. Försäkringar.

Båt och eller strandbod skall vara ansvarsförsäkrad.

Om oturen skulle vara framme kan det få betydande kostnader även för övriga medlemmar om försäkring saknas.

  1. Allmänt för området

Parkering sker utanför bommen, tillfällig parkering får ske inom området en kortare tid vi speciella behov. Bommen skall alltid vara stängda.

Grillning inom området skall ske med hänsyn till närmaste granne/båtägare.

Medlemmarna bör efter bästa förmåga deltaga i de städdagar som vi har vår och ev. höst.

Inga djur tillåts i klubbstuga p.g.a. allergirisk.

Städning och tömning av sopor sker efter användande av klubbstugan.

Sopor i övrigt omhändertas av respektive bod/båtägare.

 


Råd och regler är ett hjälpmedel för trivsel och gemenskap. Det är dock viljan och hänsynstagande som är A och O i detta.

Görs något tillfälligt eller under kortare tid kan alla acceptera det. Skall du göra något mer regelbundet eller under längre tid, eller annat så kom överens med dina grannar eller tala med styrelsen/hamnfogden.

Styrelsen för Flundrevikens Båtklubb
Reviderad december 2020