Villkor vid hyra av klubbstugan

Villkor vid hyra av klubbstugan i Flundreviken

Dessa villkor gäller både för dig som är medlem i föreningen och för utomstående som hyr av Flundrevikens båtklubb. Godkända hyresgäster är privatpersoner och ideella föreningar (N.B. ej kommersiella verksamheter). Lokalen omfattar ett större mötesrum med bord och stolar för ca 40 personer, kök utrustat med städskåp, kylskåp, spis, mikrovågsugn, kaffebryggare och disk-maskin. Glas, porslin, bestick, handdukar m.m. finns i kök och serveringsskåp. Matlagning är tillåten men kapaciteten är begränsad. I hallen finns två toaletter och ytterligare en med handi-kappanpassad entré har ingång från vilplanet utanför. Var och en tar med sig sina sopor hem.

  1. Lokalen är avsedd för föreningens och medlemmarnas behov och får nyttjas även för privata tillställningar. Föreningen hyr även ut till andra verksamheter såsom styrelsemöten, minnesstunder och föreningsaktiviteter.
  2. Bokning sker alltid via stugvärden eller dennes ersättare.
  3. Nycklar och nyckelbricka (tagg) hämtas och lämnas i det lilla kassaskåpet utanför huvudentrén, som öppnas med den kod man får av stugvärden. Vid förlust av bricka debiteras 150 kr.
  4. Den som hyr stugan är ansvarig för aktiviteterna i lokalen och blir ersättningsskyldig för de saker som eventuellt skadas eller förstörs. Skador på lokal och lösöre skall ovillkorligen rapporteras till stugvärden. Telefonnummer finns anslaget i hallen.
  5. Bristfällig eller utebliven städning debiteras.
  6. Minimiålder för hyra av lokalen är 20 år.
  7. Avgift för hyra finns på anslagstavlan och på föreningens hemsida.
  8. Lokalen är godkänd av brandmyndighet för högst 45 personer.

Den som hyr godkänner ovanstående villkor och bekräftar även att hen har tagit del av dem via sms eller epost till stugvärden.

Utformade och godkända av styrelsen för Flundrevikens båtklubb oktober 2023