Föreningens värdegrund

Den värdegrund som man förknippar med Flundrevikens båtklubb är tillhörighet. En tillhörighet som bygger på en stark klubbkänsla, där glädje och generositet gör att medlemmar och gäster alltid känner sig välkomna till vår anläggning. Det engagemang som man möter från styrelse och medlemmar är en garant för, och bidrar till, en positiv utveckling av hamnen och dess anläggningar. Respekten för varandras olikheter och förmågor bidrar till en trivsam och gemytlig samvaro vilket skapar den speciella  flundreviksandan.