Priser

Samtliga priser är inklusive moms.

Beskrivning Pris, SEK
Bryggplats 200 cm. 1 500 
Bryggplats 250 cm 1 900
Bryggplats 300 cm. 2 400
Bryggplats 350 cm. 2900
Bryggplats 400 cm. 3 400
Hyra klubbhus halv dag för sammanträde    800
Hyra klubbhus/icke medlem 1 100
Hyra klubbhus/medlem   500
Markarrende bod 3.925 – 4.575
Hyra förråd 3 375
Medlemsavgift    300
Uppläggningsplats utan att inneha kajplats ett år sen ökar avgiften 1 400
Uppläggningsplats/arrende, innehav kajplats    400