Priser

Samtliga priser är inklusive moms.

Beskrivning Pris, SEK
Bryggplats 200 cm. 1 500 
Bryggplats 250 cm 1 900
Bryggplats 300 cm. 2 400
Bryggplats 350 cm. 2900
Bryggplats 400 cm. 3 400
Hyra klubbhus halv dag för sammanträde 800
Hyra klubbhus/icke medlem 1 100
Hyra klubbhus/medlem 500
Markarrende bod 1 300
Hyra förråd 2 300
Medlemsavgift 200
Uppläggningsplats utan att inneha kajplats 1 400
Uppläggningsplats/arrende 400