Priser

Samtliga priser är inklusive moms

Beskrivning Pris, kr
Bryggplats 200 cm 1.500
Bryggplats 250 cm 1.900
Bryggplats 300 cm 2.400
Bryggplats 350 cm 2.900
Bryggplats 400 cm 3.400
Hyra av klubbhus halv dag för sammanträde    800
Hyra av klubbhus, icke medlem per dag 1.100
Hyra av klubbhus, medlem per dag   500
Markarrende bod per år 3.925 – 4.575
Hyra förråd per år 3.375
Medlemsavgift per år    300
Uppläggningsplats utan att inneha bryggplats första året (därefter stigande varje följande år) 1.400
Uppläggningsplats för innehavare av bryggplats    400