Priser

Samtliga priser är inklusive moms

(nya priser för hyra av klubbstugan gäller fr o m 20 januari 2023)

Beskrivning Pris, kr
Bryggplats* 200 cm 1.500
Bryggplats* 250 cm 1.900
Bryggplats* 300 cm 2.400
Bryggplats* 350 cm 2.900
Bryggplats* 400 cm 3.400
Hyra av klubbhus för sammanträde eller minnesstund    950
Hyra av klubbhus, icke medlem 1.300
Hyra av klubbhus, medlem   600
Markarrende bod per år 4.175 – 4.850
Hyra förråd per år 3.750
Medlemsavgift per år    300
Uppläggningsplats utan att inneha bryggplats första året (därefter stigande varje följande år) 1.500
Uppläggningsplats för innehavare av bryggplats    500

* För innehavare av bryggplats som saknar uppläggningsplats gäller att båtvagn inte kan ställas upp på föreningens område sommartid.