Priser

Samtliga priser är inklusive moms.

Beskrivning Pris, SEK
Bryggplats 200 cm. 1 400 
Bryggplats 250 cm 1 800 
Bryggplats 300 cm. 2 300
Bryggplats 350 cm. 2 800
Bryggplats 400 cm. 3 300
Hyra klubbhus halv dag för sammanträde 700
Hyra klubbhus/icke medlem 1 000
Hyra klubbhus/medlem 400
Markarrende bod 1 200
Hyra förråd 2 200
Medlemsavgift 200
Uppläggningsplats utan att inneha kajplats 1 300
Uppläggningsplats/arrende 300